0
LogIn  Search  
Danh mục
Bài đọc nhiều nhất
Thời tiết (MSN)
Tỷ giá (Vietcombank)
Mã NTMua TMMua CKBán
AUD 17554.46 17660.42 17817.93
CAD 17165.12 17321.01 17545.53
CHF 23667.81 23834.65 24143.6
DKK 0 3710.65 3827.02
EUR 27854.73 27938.55 28187.71
GBP 31442.04 31663.69 31946.07
HKD 2860.46 2880.62 2923.8
INR 0 349.79 363.52
JPY 212.65 214.8 220.94
KRW 19.7 20.74 22.04
KWD 0 75732.46 78705.32
MYR 0 5786.67 5861.68
NOK 0 2911.3 3002.6
RUB 0 395.05 440.21
SAR 0 6054.23 6291.89
SEK 0 2749.04 2818.29
SGD 17135.51 17256.3 17445.05
THB 715.33 715.33 745.18
USD 22725 22725 22795


Sắp xếp 
Báo cáo hoạt động của Liên đoàn Quần vợt tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Files:   201310110440.pdf
Báo cáo tài chính giải quần vợt các câu lạc bộ năm 2012

Files:   201211151473.pdf
Điều lệ giải Quần vợt tỉnh Lạng Sơn lần thư I năm 2012

Files:   201292981832.pdf
Kế hoạch tập luyện năm 2012

Files:   2012526112441.pdf
Thông báo kế hoạch số 02 v/v tập huấn trọng tài môn quần vợt

Files:   2012531155148.pdf
Thông báo nội dung kỳ họp thứ nhất BCH LĐQV khoá II nhiệm kỳ 2012 - 2017

Files:   2012526112238.pdf

Trang:  1