0
LogIn  Search  
Danh mục
Bài đọc nhiều nhất
Thời tiết (MSN)
Tỷ giá (Vietcombank)
Mã NTMua TMMua CKBán
AUD 16825.61 16927.17 17111.95
CAD 17826.43 17988.32 18184.69
CHF 24028.09 24197.47 24510.59
DKK 0 3631.27 3745.08
EUR 27288.38 27370.49 27613.98
GBP 30616.92 30832.75 31107.05
HKD 2940.92 2961.65 3005.98
INR 0 323.34 336.02
JPY 204.39 206.45 213.21
KRW 19.27 20.28 21.56
KWD 0 77020.95 80042.64
MYR 0 5616.58 5689.26
NOK 0 2821.66 2910.09
RUB 0 350.43 390.48
SAR 0 6208.42 6451.99
SEK 0 2628.6 2694.76
SGD 16897.4 17016.52 17202.27
THB 706.16 706.16 735.61
USD 23290 23290 23370


Sắp xếp 
Báo cáo hoạt động của Liên đoàn Quần vợt tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Files:   201310110440.pdf
Báo cáo tài chính giải quần vợt các câu lạc bộ năm 2012

Files:   201211151473.pdf
Điều lệ giải Quần vợt tỉnh Lạng Sơn lần thư I năm 2012

Files:   201292981832.pdf
Kế hoạch tập luyện năm 2012

Files:   2012526112441.pdf
Thông báo kế hoạch số 02 v/v tập huấn trọng tài môn quần vợt

Files:   2012531155148.pdf
Thông báo nội dung kỳ họp thứ nhất BCH LĐQV khoá II nhiệm kỳ 2012 - 2017

Files:   2012526112238.pdf

Trang:  1