0
LogIn  Search  
Danh mục
Bài đọc nhiều nhất
Thời tiết (MSN)
Tỷ giá (Vietcombank)
Mã NTMua TMMua CKBán
AUD 16488.4 16587.93 16769.1
CAD 17221.69 17378.09 17567.88
CHF 23037.77 23200.17 23500.5
DKK 0 3486.86 3596.16
EUR 26231.14 26310.07 26967.28
GBP 29756.6 29966.36 30233.1
HKD 2915.56 2936.11 2980.07
INR 0 325.99 338.78
JPY 209.08 211.19 219.45
KRW 19.35 20.37 21.01
KWD 0 76432.34 79431.35
MYR 0 5608.68 5681.29
NOK 0 2673.07 2756.86
RUB 0 348.68 388.53
SAR 0 6170.5 6412.62
SEK 0 2542.16 2606.16
SGD 16906.3 17025.48 17211.42
THB 716.52 716.52 746.41
USD 23155 23155 23245


Sắp xếp 
Báo cáo hoạt động của Liên đoàn Quần vợt tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Files:   201310110440.pdf
Báo cáo tài chính giải quần vợt các câu lạc bộ năm 2012

Files:   201211151473.pdf
Điều lệ giải Quần vợt tỉnh Lạng Sơn lần thư I năm 2012

Files:   201292981832.pdf
Kế hoạch tập luyện năm 2012

Files:   2012526112441.pdf
Thông báo kế hoạch số 02 v/v tập huấn trọng tài môn quần vợt

Files:   2012531155148.pdf
Thông báo nội dung kỳ họp thứ nhất BCH LĐQV khoá II nhiệm kỳ 2012 - 2017

Files:   2012526112238.pdf

Trang:  1