0
LogIn  Search  
Danh mục
Bài đọc nhiều nhất
Thời tiết (MSN)
Tỷ giá (Vietcombank)
Mã NTMua TMMua CKBán
AUD 15669.2 15827.47 16161.17
CAD 17406.37 17582.19 17952.88
CHF 23517.44 23754.99 24255.82
DKK 0 3388.01 3515.25
EUR 25380.3 25636.67 26406.66
GBP 29774.24 30074.99 30403.48
HKD 2931.01 2960.62 3004.96
INR 0 325.44 338.21
JPY 203.22 205.27 212.51
KRW 18.27 19.23 21.07
KWD 0 76207.62 79197.91
MYR 0 5659.1 5778.42
NOK 0 2552.71 2659.2
RUB 0 375.95 418.92
SAR 0 6160.72 6402.45
SEK 0 2396.96 2486.98
SGD 16935.4 17106.46 17327.92
THB 671.34 745.93 780.17
USD 23075 23105 23245


Lịch thi đấu giải quẩn vợt Tỉnh Lạng Sơn - Năm 2017
08/06/2017

 

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI QUẦN VỢT TỈNH LẠNG SƠN –NĂM 2017

 

 CHIỀU THỨ SÁU NGÀY 09/06/2017 (Bắt đầu từ đúng 15h)

  

Trận

Sân

Bảng

M.Số

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

đ/với

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

1

1

A1-35

Tú + Chính (ACF)

-

Giang + Vũ (Công An)

2

2

A2-35

Hùng + Thọ (Mai Linh)

-

Linh + Tuyền (19/5)

3

3

B1-35

Cường + Hiếu (Mai Linh)

-

Quang + Thanh (Cao Lộc)

4

4

B2-35

Việt Anh + Sơn (17/10)

-

Hoàng + Đạt (ACF)

5

1

C1-35

Sơn + Tuấn (Hoa Sơn)

-

Bông + Trung (Lộc Bình)

6

2

D1-35

Thành + Mạnh (ACF)

-

Tùng + Dự (Thành Phố)

7

3

E1-35

Hùng + Giang (27/3)

-

Quang + Vũ (Bình Gia)

8

4

F1-35

Tuấn + Tùng (Bắc Sơn)

-

Quốc Anh + Viên (19/5)

9

1

A3-35

Tú + Chính (ACF)

-

ng + Thọ (Mai Linh)

10

2

A4-35

Giang + Vũ (Công An)

-

Linh + Tuyền (19/5)

11

3

B3-35

Cường + Hiếu (Mai Linh)

-

Việt Anh + Sơn (17/10)

12

4

B4-35

Quang + Thanh (Cao Lộc)

-

Hoàng + Đạt (ACF)

13

1

G1-(36-45)

Tuấn + Đạt (Công An)

-

Trung + Hưng (VP Tỉnh Uỷ)

14

2

H1-(36-45)

Tiến + Hòa (22/12)

-

Hà + Thọ (Bình Gia)

15

3

A1-(36-45)

Hà + An (17/10)

-

Đô + Tuấn (22/12)

16

4

B1-(36-45)

Phương + Nhân (Viễn Thông)

-

Việt + T Anh (Công An)

17

1

C1-(36-45)

Sơn + Hiếu (1/5)

-

Hoàn + Thắng (Thiên Trường)

18

2

D1-(36-45)

Hiếu + Lợi (Hoa Sơn)

-

Huyên + Bình (17/10)

19

3

E3-(36-45)

Lý + Sơn (Viễn Thông)

-

Tuấn + Dân (Hoa Sơn)

20

4

F1-(36-45)

Thường + Lương (VP Tỉnh Uỷ)

-

Tuấn + Đức (Điện Lực)

21

1

G2-(36-45)

Vinh + Long (Bắc Sơn)

-

Tùng + Sáng (27/3)

22

2

H2-(36-45)

Dương +  T.Anh (Công An)

-

Tuấn + Nguyên (Cao Lộc)

23

3

A1-61

Thụ + Minh (17/10)

-

Đạo + Kim (22/12)

24

4

B2-61

Đức + Chính (Thành phố)

-

Hưng + Khoa (19/5)

25

1

A1-NỮ

Phương + Coi (VP Tỉnh ỦY)

-

Liên + Tâm (Viễn thông)

26

2

B1-NỮ

Nguyệt + Hồng (ACF)

 

Hồng + Vân (Bình Gia)

27

3

A3-(56-60)

Khoa + Thụ (27/3)

-

Tư + Ngọc (Thành phố)

28

4

B2-(56-60)

Thuật + Toàn (Xuân Cương)

-

Thu + Tiệp (Thuế)

29

1

C1-(56-60)

Sơn + Sơn (17/10)

-

Quý + Hải (19/5)

30

2

D1-(56-60)

Hải + Thành (1/5)

-

Dư + Lợi (CLB VT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI QUẦN VỢT TỈNH LẠNG SƠN –NĂM 2017

 

 SÁNG THỨ BẢY NGÀY 10 /06/2017: (Thi đấu ngay sau lễ Khai mạc giải lúc 7h30)

 

 

 

Trận

Sân

Bảng

M.Số

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

đ/với

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

1

1

A1-LĐ50

Nghiệm + Hôm (3/2)

-

Tùng + Đạt (VP Tỉnh ỦY)

2

2

A2-LĐ 51

Cường + Thủy (3/2)

-

Hùng + Phong (Hữu Lũng)

3

3

B1-LĐ 51

Quang + Nghĩa (Cao Lộc)

-

Thành + Minh (Điện lực)

4

4

A1-(46-55)

Thắng + Phú (Công An)

-

Hiếu + Hiệp (Viễn Thông)

5

1

B1-(46-55)

Cường + Thụ (Xuân Cương)

-

Thuận + Cầu (Thiên Trường)

6

2

C1-(46-55)

Thiệp + Sỹ (Agribank)

-

Long + Sơn (CLB Điện tử)

7

3

D1-(46-55)

Bằng + THANH (Công An)

-

La + Toàn (19/5)

8

4

E1-(46-55)

Điển + Dân (Điện lực)

-

Hùng + Cường (CLB Điện tử)

9

1

F1-(46-55)

Hải + Khôi (22/12)

-

Phong + Thuyên (Lộc Bình)

10

2

H3-(36-45)

Tiến + Hòa (22/12)

-

Dương +  T.Anh (Công An)

11

3

H4-(36-45)

Hà + Thọ (Bình Gia)

-

Tuấn + Nguyên (Cao Lộc)

12

4

G3-(36-45)

Tuấn + Đạt (Công An)

-

Vinh + Long (Bắc Sơn)

13

1

G4-(36-45)

Trung + Hưng (VP Tỉnh Uỷ)

-

Tùng + Sáng (27/3)

14

2

A5- 35

Tú + Chính (ACF)

-

Linh + Tuyền (19/5)

15

3

B5- 35

Cường + Hiếu (Mai Linh)

-

Hoàng + Đạt (ACF)

16

4

C2-35

Sơn + Tuấn (Hoa Sơn)

-

Quốc Anh + Dũng (17/10)

17

1

D2-35

Thành + Mạnh (ACF)

-

Ninh + Khánh (Mai Linh)

18

2

E2-35

Hùng + Giang (27/3)

-

Thành + Hưng (Mai Linh)

19

3

F2-35

Tuấn + Tùng (Bắc Sơn)

-

Lâm + Dũng (ACF)

 

CHIỀU THỨ 7 NGÀY 10/06/2017:(Bắt đầu thi đấu lúc 14h30)

 

Trận

Sân

Bảng

M.Số

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

đ/với

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

1

1

A6-35

Giang + Vũ (Công An)

-

Hùng + Thọ (Mai Linh)

2

2

B6-35

Quang + Thanh (Cao Lộc)

-

Việt Anh + Sơn (17/10)

3

3

C3-35

Bông + Trung (Lộc Bình)

-

Quốc Anh + Dũng (17/10)

4

4

D3-35

Tùng + Dự (Thành Phố)

-

Ninh + Khánh (Mai Linh)

5

1

E3-35

Quang + Vũ (Bình Gia)

-

Thành + Hưng (Mai Linh)

6

2

F3-35

Quốc Anh + Viên (19/5)

-

Lâm + Dũng (ACF)

7

3

A2-(36-45)

Hà + An (17/10)

-

Đô + Trường (Xuân Cương)

8

4

B2-(36-45)

Phương + Nhân (Viễn Thông)

-

Quý + Khánh (Hoa Sơn)

9

1

C2-(36-45)

Sơn + Hiếu (1/5)

-

Hùng + Tuấn (Thuế)

10

2

D2-(36-45)

Hiếu + Lợi (Hoa Sơn)

-

Định + Nghĩa (Công An)

11

3

E1-(36-45)

Quỳnh + Lâm (Lộc Bình)

-

Lý + Sơn (Viễn Thông)

12

4

F2-(36-45)

Thường + Lương (VP Tỉnh Uỷ)

-

Hanh + Hiệp (19/5)

13

1

G5-(36-45)

Tuấn + Đạt (Công An)

-

Tùng + Sáng (27/3)

14

2

H5-(36-45)

Tiến + Hòa (22/12)

-

Tuấn + Nguyên (Cao Lộc)

15

3

A3-(46-55)

Thắng + Phú (Công An)

-

Trường + Long (Thành phố)

16

4

B2-(46-55)

Cường + Thụ (Xuân Cương)

-

Tuấn + Đức (1/5)

17

1

C2-(46-55)

Thiệp + Sỹ (Agribank)

-

Quyền + Mạnh (Bình Gia)

18

2

D2-(46-55)

Bằng + THANH (Công An)

-

Tiến + Nghĩa (VP Tỉnh Uỷ)

19

3

E2-(46-55)

Điển + Dân (Điện lực)

-

Dân + Thương (CLB 17/10)

20

4

F2-(46-55)

Hải + Khôi (22/12)

-

Hùng + Trí (19/5)

21

1

A2-LĐ 50

Tuấn + Thức (Thành ủy)

-

Lệ + Quyết (Tòa án)

22

2

A1-LĐ 51

Cường + Thủy (3/2)

-

Chấn + Thanh (VP Tỉnh Ủy)

23

3

B2-LĐ 51

Quang + Nghĩa (Cao Lộc)

-

Thao + Hương (22/12)

24

4

A2-NỮ

Phương + Coi (VP Tỉnh ỦY)

-

Hiền + Hoài (Lộc Bình)

25

1

B2-NỮ

Nguyệt + Hồng (ACF)

-

Lan Anh + Hạnh (1/5)

26

2

A2-61

Thụ + Minh (17/10)

 

Lộc + Bình (Agribank)

27

3

B1-61

Đức + Chính (Thành phố)

-

Minh + Dũng (1/5)

28

4

B1-(56-60)

Thuật + Toàn (Xuân Cương)

-

Đồng + Trọng (27/3)

29

1

C2-(56-60)

Sơn + Sơn (17/10)

-

Cương + Tiến (Thiên Trường)

30

2

A3-LĐ 50

Nghiệm + Hôm (3/2)

-

Tuấn + Thức (Thành ủy)

31

3

A4-LĐ 50

Tùng + Đạt (VP Tỉnh ỦY)

-

Lệ + Quyết (Tòa án)

32

4

B3-NỮ

Hồng + Vân (Bình Gia)

-

Lan Anh + Hạnh (1/5)

 

 

Trận

Sân

Bảng

M.Số

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

đ/với

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

33

1

A3-NỮ

Liên + Tâm (Viễn thông)

-

Hiền + Hoài (Lộc Bình)

34

2

B3-(56-60)

Đồng + Trọng (27/3)

-

Thu + Tiệp (Thuế)

35

3

C3-(56-60)

Quý + Hải (19/5)

-

Cương + Tiến (Thiên Trường)

36

4

BK 1– NỮ

 

-

 

37

1

BK2 – NỮ

 

-

 

38

2

TK1-(56-60)

 

-

 

39

3

TK2-(56-60)

 

-

 

40

4

TK3-(56-60)

 

-

 

41

1

TK4-(56-60)

 

-

 

42

2

A3-61

Đạo + Kim (22/12)

-

Lộc + Bình (Agribank)

43

3

B3-61

Minh + Dũng (1/5)

-

Hưng + Khoa (19/5)

44

4

A3-LĐ 51

Chấn + Thanh (VP Tỉnh Ủy)

-

Hùng + Phong (Hữu Lũng)

45

1

B3-LĐ 51

Thành + Minh (Điện lực)

-

Thao + Hương (22/12)

 

 SÁNG CHỦ NHẬT NGÀY 11/06/2017 : (Vì tổ chức rất nhiều trận nên Bắt đầu thi đấu lúc 7h15)

 

 

TRẬN

Sân

Bảng

M.Số

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

đ/với

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

1

1

A3-(36-45)

Đô + Tuấn (22/12)

-

Đô + Trường (Xuân Cương)

2

2

B3-(36-45)

Việt + T Anh (Công An)

-

Quý + Khánh (Hoa Sơn)

3

3

C3-(36-45)

Hoàn + Thắng (Thiên Trường)

-

Hùng + Tuấn (Thuế)

4

4

D3-(36-45)

Huyên + Bình (17/10)

-

Định + Nghĩa (Công An)

5

1

E2-(36-45)