0
LogIn  Search  
Danh mục
Bài đọc nhiều nhất
Thời tiết (MSN)
Tỷ giá (Vietcombank)


Lịch thi đấu giải quẩn vợt Tỉnh Lạng Sơn - Năm 2017
08/06/2017

 

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI QUẦN VỢT TỈNH LẠNG SƠN –NĂM 2017

 

 CHIỀU THỨ SÁU NGÀY 09/06/2017 (Bắt đầu từ đúng 15h)

  

Trận

Sân

Bảng

M.Số

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

đ/với

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

1

1

A1-35

Tú + Chính (ACF)

-

Giang + Vũ (Công An)

2

2

A2-35

Hùng + Thọ (Mai Linh)

-

Linh + Tuyền (19/5)

3

3

B1-35

Cường + Hiếu (Mai Linh)

-

Quang + Thanh (Cao Lộc)

4

4

B2-35

Việt Anh + Sơn (17/10)

-

Hoàng + Đạt (ACF)

5

1

C1-35

Sơn + Tuấn (Hoa Sơn)

-

Bông + Trung (Lộc Bình)

6

2

D1-35

Thành + Mạnh (ACF)

-

Tùng + Dự (Thành Phố)

7

3

E1-35

Hùng + Giang (27/3)

-

Quang + Vũ (Bình Gia)

8

4

F1-35

Tuấn + Tùng (Bắc Sơn)

-

Quốc Anh + Viên (19/5)

9

1

A3-35

Tú + Chính (ACF)

-

ng + Thọ (Mai Linh)

10

2

A4-35

Giang + Vũ (Công An)

-

Linh + Tuyền (19/5)

11

3

B3-35

Cường + Hiếu (Mai Linh)

-

Việt Anh + Sơn (17/10)

12

4

B4-35

Quang + Thanh (Cao Lộc)

-

Hoàng + Đạt (ACF)

13

1

G1-(36-45)

Tuấn + Đạt (Công An)

-

Trung + Hưng (VP Tỉnh Uỷ)

14

2

H1-(36-45)

Tiến + Hòa (22/12)

-

Hà + Thọ (Bình Gia)

15

3

A1-(36-45)

Hà + An (17/10)

-

Đô + Tuấn (22/12)

16

4

B1-(36-45)

Phương + Nhân (Viễn Thông)

-

Việt + T Anh (Công An)

17

1

C1-(36-45)

Sơn + Hiếu (1/5)

-

Hoàn + Thắng (Thiên Trường)

18

2

D1-(36-45)

Hiếu + Lợi (Hoa Sơn)

-

Huyên + Bình (17/10)

19

3

E3-(36-45)

Lý + Sơn (Viễn Thông)

-

Tuấn + Dân (Hoa Sơn)

20

4

F1-(36-45)

Thường + Lương (VP Tỉnh Uỷ)

-

Tuấn + Đức (Điện Lực)

21

1

G2-(36-45)

Vinh + Long (Bắc Sơn)

-

Tùng + Sáng (27/3)

22

2

H2-(36-45)

Dương +  T.Anh (Công An)

-

Tuấn + Nguyên (Cao Lộc)

23

3

A1-61

Thụ + Minh (17/10)

-

Đạo + Kim (22/12)

24

4

B2-61

Đức + Chính (Thành phố)

-

Hưng + Khoa (19/5)

25

1

A1-NỮ

Phương + Coi (VP Tỉnh ỦY)

-

Liên + Tâm (Viễn thông)

26

2

B1-NỮ

Nguyệt + Hồng (ACF)

 

Hồng + Vân (Bình Gia)

27

3

A3-(56-60)

Khoa + Thụ (27/3)

-

Tư + Ngọc (Thành phố)

28

4

B2-(56-60)

Thuật + Toàn (Xuân Cương)

-

Thu + Tiệp (Thuế)

29

1

C1-(56-60)

Sơn + Sơn (17/10)

-

Quý + Hải (19/5)

30

2

D1-(56-60)

Hải + Thành (1/5)

-

Dư + Lợi (CLB VT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI QUẦN VỢT TỈNH LẠNG SƠN –NĂM 2017

 

 SÁNG THỨ BẢY NGÀY 10 /06/2017: (Thi đấu ngay sau lễ Khai mạc giải lúc 7h30)

 

 

 

Trận

Sân

Bảng

M.Số

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

đ/với

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

1

1

A1-LĐ50

Nghiệm + Hôm (3/2)

-

Tùng + Đạt (VP Tỉnh ỦY)

2

2

A2-LĐ 51

Cường + Thủy (3/2)

-

Hùng + Phong (Hữu Lũng)

3

3

B1-LĐ 51

Quang + Nghĩa (Cao Lộc)

-

Thành + Minh (Điện lực)

4

4

A1-(46-55)

Thắng + Phú (Công An)

-

Hiếu + Hiệp (Viễn Thông)

5

1

B1-(46-55)

Cường + Thụ (Xuân Cương)

-

Thuận + Cầu (Thiên Trường)

6

2

C1-(46-55)

Thiệp + Sỹ (Agribank)

-

Long + Sơn (CLB Điện tử)

7

3

D1-(46-55)

Bằng + THANH (Công An)

-

La + Toàn (19/5)

8

4

E1-(46-55)

Điển + Dân (Điện lực)

-

Hùng + Cường (CLB Điện tử)

9

1

F1-(46-55)

Hải + Khôi (22/12)

-

Phong + Thuyên (Lộc Bình)

10

2

H3-(36-45)

Tiến + Hòa (22/12)

-

Dương +  T.Anh (Công An)

11

3

H4-(36-45)

Hà + Thọ (Bình Gia)

-

Tuấn + Nguyên (Cao Lộc)

12

4

G3-(36-45)

Tuấn + Đạt (Công An)

-

Vinh + Long (Bắc Sơn)

13

1

G4-(36-45)

Trung + Hưng (VP Tỉnh Uỷ)

-

Tùng + Sáng (27/3)

14

2

A5- 35

Tú + Chính (ACF)

-

Linh + Tuyền (19/5)

15

3

B5- 35

Cường + Hiếu (Mai Linh)

-

Hoàng + Đạt (ACF)

16

4

C2-35

Sơn + Tuấn (Hoa Sơn)

-

Quốc Anh + Dũng (17/10)

17

1

D2-35

Thành + Mạnh (ACF)

-

Ninh + Khánh (Mai Linh)

18

2

E2-35

Hùng + Giang (27/3)

-

Thành + Hưng (Mai Linh)

19

3

F2-35

Tuấn + Tùng (Bắc Sơn)

-

Lâm + Dũng (ACF)

 

CHIỀU THỨ 7 NGÀY 10/06/2017:(Bắt đầu thi đấu lúc 14h30)

 

Trận

Sân

Bảng

M.Số

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

đ/với

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

1

1

A6-35

Giang + Vũ (Công An)

-

Hùng + Thọ (Mai Linh)

2

2

B6-35

Quang + Thanh (Cao Lộc)

-

Việt Anh + Sơn (17/10)

3

3

C3-35

Bông + Trung (Lộc Bình)

-

Quốc Anh + Dũng (17/10)

4

4

D3-35

Tùng + Dự (Thành Phố)

-

Ninh + Khánh (Mai Linh)

5

1

E3-35

Quang + Vũ (Bình Gia)

-

Thành + Hưng (Mai Linh)

6

2

F3-35

Quốc Anh + Viên (19/5)

-

Lâm + Dũng (ACF)

7

3

A2-(36-45)

Hà + An (17/10)

-

Đô + Trường (Xuân Cương)

8

4

B2-(36-45)

Phương + Nhân (Viễn Thông)

-

Quý + Khánh (Hoa Sơn)

9

1

C2-(36-45)

Sơn + Hiếu (1/5)

-

Hùng + Tuấn (Thuế)

10

2

D2-(36-45)

Hiếu + Lợi (Hoa Sơn)

-

Định + Nghĩa (Công An)

11

3

E1-(36-45)

Quỳnh + Lâm (Lộc Bình)

-

Lý + Sơn (Viễn Thông)

12

4

F2-(36-45)

Thường + Lương (VP Tỉnh Uỷ)

-

Hanh + Hiệp (19/5)

13

1

G5-(36-45)

Tuấn + Đạt (Công An)

-

Tùng + Sáng (27/3)

14

2

H5-(36-45)

Tiến + Hòa (22/12)

-

Tuấn + Nguyên (Cao Lộc)

15

3

A3-(46-55)

Thắng + Phú (Công An)

-

Trường + Long (Thành phố)

16

4

B2-(46-55)

Cường + Thụ (Xuân Cương)

-

Tuấn + Đức (1/5)

17

1

C2-(46-55)

Thiệp + Sỹ (Agribank)

-

Quyền + Mạnh (Bình Gia)

18

2

D2-(46-55)

Bằng + THANH (Công An)

-

Tiến + Nghĩa (VP Tỉnh Uỷ)

19

3

E2-(46-55)

Điển + Dân (Điện lực)

-

Dân + Thương (CLB 17/10)

20

4

F2-(46-55)

Hải + Khôi (22/12)

-

Hùng + Trí (19/5)

21

1

A2-LĐ 50

Tuấn + Thức (Thành ủy)

-

Lệ + Quyết (Tòa án)

22

2

A1-LĐ 51

Cường + Thủy (3/2)

-

Chấn + Thanh (VP Tỉnh Ủy)

23

3

B2-LĐ 51

Quang + Nghĩa (Cao Lộc)

-

Thao + Hương (22/12)

24

4

A2-NỮ

Phương + Coi (VP Tỉnh ỦY)

-

Hiền + Hoài (Lộc Bình)

25

1

B2-NỮ

Nguyệt + Hồng (ACF)

-

Lan Anh + Hạnh (1/5)

26

2

A2-61

Thụ + Minh (17/10)

 

Lộc + Bình (Agribank)

27

3

B1-61

Đức + Chính (Thành phố)

-

Minh + Dũng (1/5)

28

4

B1-(56-60)

Thuật + Toàn (Xuân Cương)

-

Đồng + Trọng (27/3)

29

1

C2-(56-60)

Sơn + Sơn (17/10)

-

Cương + Tiến (Thiên Trường)

30

2

A3-LĐ 50

Nghiệm + Hôm (3/2)

-

Tuấn + Thức (Thành ủy)

31

3

A4-LĐ 50

Tùng + Đạt (VP Tỉnh ỦY)

-

Lệ + Quyết (Tòa án)

32

4

B3-NỮ

Hồng + Vân (Bình Gia)

-

Lan Anh + Hạnh (1/5)

 

 

Trận

Sân

Bảng

M.Số

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

đ/với

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

33

1

A3-NỮ

Liên + Tâm (Viễn thông)

-

Hiền + Hoài (Lộc Bình)

34

2

B3-(56-60)

Đồng + Trọng (27/3)

-

Thu + Tiệp (Thuế)

35

3

C3-(56-60)

Quý + Hải (19/5)

-

Cương + Tiến (Thiên Trường)

36

4

BK 1– NỮ

 

-

 

37

1

BK2 – NỮ

 

-

 

38

2

TK1-(56-60)

 

-

 

39

3

TK2-(56-60)

 

-

 

40

4

TK3-(56-60)

 

-

 

41

1

TK4-(56-60)

 

-

 

42

2

A3-61

Đạo + Kim (22/12)

-

Lộc + Bình (Agribank)

43

3

B3-61

Minh + Dũng (1/5)

-

Hưng + Khoa (19/5)

44

4

A3-LĐ 51

Chấn + Thanh (VP Tỉnh Ủy)

-

Hùng + Phong (Hữu Lũng)

45

1

B3-LĐ 51

Thành + Minh (Điện lực)

-

Thao + Hương (22/12)

 

 SÁNG CHỦ NHẬT NGÀY 11/06/2017 : (Vì tổ chức rất nhiều trận nên Bắt đầu thi đấu lúc 7h15)

 

<

 

TRẬN

Sân

Bảng

M.Số

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

đ/với

VẬN ĐỘNG VIÊN (đơn vị)

1

1

A3-(36-45)

Đô + Tuấn (22/12)

-

Đô + Trường (Xuân Cương)

2

2

B3-(36-45)

Việt + T Anh (Công An)

-

Quý + Khánh (Hoa Sơn)

3

3

C3-(36-45)

Hoàn + Thắng (Thiên Trường)

-

Hùng + Tuấn (Thuế)

4

4

D3-(36-45)

Huyên + Bình (17/10)

-

Định + Nghĩa (Công An)

5

1

E2-(36-45)

Quỳnh + Lâm (Lộc Bình)

-

Tuấn + Dân (Hoa Sơn)

6

2

F3-(36-45)

Tuấn + Đức (Điện Lực)

-

Hanh + Hiệp (19/5)

7

3

G6-(36-45)

Trung + Hưng (VP Tỉnh Uỷ)

-